5 december 08:00 - 16:30Nalen

Varmt välkommen till en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte! BioDriv Tinget är den nya mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen.  En heldag du inte vill missa!

ANMÄL DIG IDAG!

Var: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

När: 5 december 2018

Kostnad: 1500 kr för medlemmar i Biogas Öst eller BioDriv Öst, 2500 kr för övriga.

Program                Anmälan

Ett urval av konferensens talare

Jakob Lagercrantz
Moderator, 2030-sekretariatet

Läs mer

Olle Johansson
VD, Power Circle

Läs mer

Johanna Mossberg
Fokusområdesledare för området fossilfria transporter, RISE

Läs mer

Svante Axelsson
Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Läs mer

Åsa Westlund
Ordförande i EU-nämnden samt ledare för biogasutredningen

Läs mer

Niklas Laninge
Psykolog och författare

Läs mer

Program

08:30 - Registrering och kaffe i utställningen

09:00 - Gemensam inledning 
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet 
Dagens moderator inleder konferensen med en internationell utblick samt omvärldsbevakning.

- Regionala planer för elfordon och infrastruktur för förnybara drivmedel
Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län 
Anna Karlsson, miljöstrategienheten Länsstyrelsen Uppsala 
Hur och varför regionala planer? Om Länsstyrelsernas regeringsuppdrag och pågående arbete.

- Nya metoder för utvärdering och upphandling av förnybara drivmedel
Johanna Mossberg, Focus area manager fossil free transport, RISE Research Institutes of Sweden 
Hur påverkar olika vägval av förnybara drivmedel i transportsektorn andra miljö- och samhällsmål? Lansering och presentation av den nationella utredning som genomförts på uppdrag av länsstyrelser och regioner runt om i Sverige.

- Efterföljande samtal med:
Axel Lindfors, doktorand LiU - Ny modell för offentlig upphandling med hjälp av de nationella miljömålen.
Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst med BioDriv Öst - Erfarenheter från regional och nationell samverkan kring innovativ och utvecklad kravställning på fossilfria transporter.
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen - Nya förslag till upphandlingskrav för biodrivmedel.

Stärk kopplingen till krisberedskap och öka takten i omställningen till fossilfria transporter!
Michael Åhlman, miljöstrateg Uppsala kommun

- Kommentarer från politiken Så här ser politiken på fossilfria transporter, upphandling och synergieffekter med andra samhällsmål.
Jessica Rosencrantz
(M), riksdagsledamot, ledamot i trafikutskottet samt trafikpolitisk talesperson för Moderaterna
Rune Backlund (C)  Regionråd och ordförande i nämnden trafik, infrastruktur och miljö. Region Jönköping - innovativ samordning av regionens och alla kommuners upphandlingar och fordonsinköp
Daniel Helldén (MP), Trafikborgarråd i Stockholms stad - miljözoner i Stockholm och krav på bilpooler vid nybyggnation
Lars Thomsson (C) riksdagsledamot, suppleant i Försvarsutskottet samt ledamot i delegationen för Organisationen för Säker- het och Samarbete i Europa
Rebecka Hovenberg (MP), kommunalråd i Linköpings kommun - erfarenheter från upphandling av skolskjuts och samordnade varutransporter
Erik Pelling (S), KSO Uppsala - landsbygdens roll i omställningen
Jens Holm (V), riksdagsledamot samt ordförande i Trafikutskottet

12:00 - Lunch

13:00 - Minister delar ut årets Biogasutmärkelse

Transportutmaningen 
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Nationell analys av läget när det gäller transportsektorns omställning och vilka steg som måste tas under 2019. Fossilfritt Sverige bjuder in en minister för att visa upp vilken kraft som finns hos de aktörer i BioDriv Öst-regionen som hittills har antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.

13:30 - Parallella eftermiddagssessioner

Session 1: Så här uppnår vi fossilfria transporter till 2030!

-Vad händer med miljöbilsdefinitionen?
Hur ska vi upphandla utan miljöbilsdefinition och vad  är EU:s Clean Vehicle Directive? Vad innebär det här för verksamheten i offentlig och privat sektor?
Marlene Burwick (S), ordinarie riksdagsledamot samt ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
Rickard Nordin (C), ordinarie riksdagsledamot samt suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot och energi- och näringspolitisk talesperson
Martin Ahrne, vice VD BioDriv Öst

- E10, E85, ED95, HVO100 och B100 - Vad händer med tillgången i biodrivmedelsdjungeln framöver?Hur påverkar den nya reduktionsplikten marknaden? Hur ser det ut med tillgången till HVO100 och omklassificeringen av PFAD? Vad händer med höginblandade biodrivmedel och E85? Många frågor - vem har svaren?
Tomas Ekbom, Programdirektör BioDriv/Biodrivmedel Svebio
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
Lina Kinning, departementssekreterare Miljö- och energidepartementet samt expert i Biogasmarknadsutredningen
Björn Fredriksson Möller, Senior Specialist E.ON

- Uppnå verksamhetens mål för hållbara transporter genom bättre koll på såväl besparingspotential som klimatnytta
Jesper Johansson, projektledare CERO och expert inom mobility management och implementering av hållbart resande på stadsdelsnivå i företag/organisationer

- Våga fråga!
Vår expertpanel svarar på dina frågor om transportsektorns omställning. Hur får jag ett vätgas- eller biogastankställe i min kommun? Vilka nya elbilsmodeller är på ingång? Kan vi ställa krav på klimatbonusbilar i våra upphandlingar? - Vad funderar du på?
Åse Bye, projektledare Vätgas Sverige
Olle Johansson, VD Power Circle
Tomas Ekbom, programdirektör BioDriv/Biodrivmedel Svebio
Martin Ahrne, vice VD BioDriv Öst
Mattias Goldmann, VD 2030-sekretariatet

Session 2: Biogas Tinget 2018. Så här skapar vi en nationell kraftsamling för flytande biogas!

- Nya möjligheter för flytande biogas
Kalle Svensson, Handläggare Energimyndigheten, om innovationsklustret för flytande biogas
Fredrik Svensson, ansvarig Vägtransporter och Sjöfart,Kontaktperson fordonsgas, LNG/LBG och vätgas Energigas Sverige

- Så här ser framtidens marknad för flytande biogas ut
Mikael Antonsson,
försäljningschef Gasum
Henrik Dahlsson, Senior Advisor Hållbara Transporter Scania
Hans Kättström, Marknadsansvarig Nordic Gas Solutions
Tomas Thuresson, Global Key Account Manager Volvo Trucks
Sofia J Nordström, Sales & Marketing manager Fordonsgas Sverige

- Forsknings- och utvecklingsbehov inom flytande biogas
Sara Anderson, gruppchef för Hållbara produktionsprocesser IVL
Gustav Rogstrand, sektionschef Process- och miljöteknik RISE

- Vi tar pulsen på den nationella Biogasutredningen
Samtal med Åsa Westlund, riksdagsledamot, ordförande i EU-nämnden samt ansvarig utredare för Biogasmarknadsutredningen.

15:30 - Gemensam avslutning

- Smart elektrifiering av transportsektorn!
Olle Johansson,
VD Power Circle, Eva Sunnerstedt, Stockholm stad och Anna Forsmark, projektledare strategisk utveckling Stockholms Läns Landsting deltar i ett samtal om elnätet och batterier. 
Hur hanterar vi elektrifieringen där det finns effektbrist i elnätet och vad har Stockholms läns landsting kommit fram till i sin nyligen genomförda hållbarhetsutredning kopplat till elektrifiering av bussar? Tillsammans levererar de smarta tips om hur vi ställer om till elfordon på bästa sätt.

-  Så här uppnår vi fossilfria transporter med hjälp av nudging!
Niklas Laninge, psykolog och författare, Gullers Grupp

Delta i Projekttorget!

Nytt för i år är vårt inspirerande Projekttorg, där vi erbjuder våra medlemmar och medarrangörer att kostnadsfritt visa upp pågående projekt. Det är en plats för utbyte av erfarenheter och där man snabbt kan få en överblick över de projekt som pågår inom transportområdet i BioDriv Öst-regionen.

Driver er organisation några projekt inom transportområdet?

Passa på att visa upp ert arbete! På Projekttorget får ni ett ståbord där en dator med en rullande presentation kan stå. Ni har även möjlighet att lägga dit broschyrer och ställa dit en roll-up. Antingen kan ni ha ert bord bemannat eller obemannat.

Vill ni vara med på vårt projekttorg? Begränsat antal – först till kvarn gäller! 
Kontakta josefin.holmgren@biodrivost.se